Please tell us about your experience of this website today

Amdanom ni

Croeso i wefan dros dro Ymchwil ac Arloesi y DU. Yma byddwch yn gallu cael gwybodaeth am Ymchwil ac Arloesi y DU cyn i ni gael ein creu ym mis Ebrill 2018 a thu hwnt.

Uchelgais Ymchwil ac Arloesi y DU yw mai ni fydd y noddwr ymchwil ac arloesi gorau yn y byd. Byddwn yn helpu i sicrhau bod y DU yn cynnal ei safle blaenllaw ym maes ymchwil ac arloesi, yn datblygu elfennau llwyddiannus y system ariannu bresennol: cyllid deuol (grantiau bloc a chynghorau ymchwil), cyllid yn seiliedig ar adolygu cymheiriaid, ffocws busnes Innovate UK, ein sefydliadau o safon fyd-eang, ac ymchwil a datblygu diwydiannol.

Trwy Ymchwil ac Arloesi y DU, mae’r llywodraeth yn gweithredu argymhellion Adolygiad Nurse, a arweiniwyd gan y gwyddonydd ac enillydd Gwobr Nobel, Syr Paul Nurse. Galwodd adroddiad y panel adolygu ar y llywodraeth i "gefnogi’r Cynghorau Ymchwil i luosogi trwy gyfuno", a datblygu "llwybr mwy didrafferth i ymchwil fwy cymhwysol".

Cynnig oedd Ymchwil ac Arloesi y DU yn Rhan 3 o’r Bil Addysg Uwch ac Ymchwil, a gafodd Gydsyniad Brenhinol ar 27 Ebrill 2017. Mae’r Bil bellach yn Ddeddf Seneddol, a bydd Ymchwil ac Arloesi y DU yn cael ei greu ym mis Ebrill 2018.

Rôl sylfaenol Ymchwil ac Arloesi y DU yw ariannu ymchwil i wyddoniaeth, technoleg, y dyniaethau, y gwyddorau cymdeithasol ac arloesi.

Byddwn yn cynyddu effaith yr ymchwil yr ydym yn ei hariannu, gyda thair haen strategol allweddol:

  • Byddwn yn gwthio ffiniau gwybodaeth ddynol
  • Byddwn yn cyflawni effaith economaidd ac yn creu swyddi gwell
  • Byddwn yn creu effaith gymdeithasol trwy gefnogi ein cymdeithas i fod yn gryfach, yn iachach ac yn fwy cadarn.

Ein sefydliadau