UKRI Welsh language scheme

Our Welsh language scheme explains how UKRI provides its services in Welsh.

Documents

UKRI Welsh language scheme (PDF, 259KB)

If you use assistive technology (such as a screen reader) and need a version of this document in a more accessible format, please contact cymraeg@ukri.org.

Details

UKRI treats the English and Welsh languages equally when conducting public business in Wales.

Our Welsh language scheme sets out how UKRI upholds this principle, established by the Welsh Language Act 1993.

The UKRI scheme replaces previous schemes published by the research councils and Innovate UK.

Discuss the UKRI Welsh language scheme

Email: cymraeg@ukri.org

 

UKRI Cynllun Iaith Gymraeg

Mae ein Cynllun Iaith yn egluro sut mae’r UKRI yn darparu eu gwasanaethau yn Gymraeg.

Dogfennau

Manylion

Wrth gynnal busnes cyhoeddus yng Nghymru, mae UKRI yn trin y Gymraeg a Saesneg yn gyfartal.

Mae ein Cynllun Iaith Gymraeg yn nodi sut mae UKRI yn cynnal yr egwyddor hon, a sefydlwyd gan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Mae cynllun UKRI yn disodli cynlluniau blaenorol a gyhoeddwyd gan y Cynghorau Ymchwil ac Innovate UK.

Trafodwch Gynllun Iaith Gymraeg UKRI

E-bost: cymraeg@ukri.org

Last updated: 31 January 2024

This is the website for UKRI: our seven research councils, Research England and Innovate UK. Let us know if you have feedback or would like to help improve our online products and services.